Olej opałowy Olej napędowyOlej opałowy Olej napędowy
dla ciebie

Sąd nie zawsze zasądzi środków na utrzymanie rodziny gdy pozwany przekazuje pieniądze na utrzymanie rodziny.

Prawo i podatki


Powódka żądała zasądzenia od męża tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny kwoty po 2.000 miesięcznie . Radca prawny z Olsztyna reprezentował powódkę. Pozwany był również reprezentowany przez radcę prawnego z Olsztyna. W uzasadnieniu podała m.in., że strony są w związku małżeńskim. Koszty utrzymania domu ponosi mąż, ale ze względu na spożywanie nadmierne przez niego alkoholu czasami nie dostarcza on środków pieniężnych na codzienne potrzeby rodziny.

Mąż wniósł oddalenie powództwa twierdząc, że powódka nie ma racji. Dodał, że źródłem jego dochodów jest działalność gospodarcza.

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd orzekający w sprawie oddalił powództwo.

Sąd Rejonowy wskazał następujące ustalenia faktyczne. Za bezsporny w sprawie uznał fakt ponoszenia przez małżonków kosztów utrzymania pochodzących z małżeństwa. Pozwany od marca 2016 roku płacił koszty związane z utrzymaniem wspólnego domu przelewał na rachunek bankowy powódki określone kwoty. Żona z kolei, choć bezrobotna, przeznaczała nieliczne środki z tytułu zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto, miała ona ciągły dostęp do konta pozwanego. Nadto powódka wniosła równolegle pozew o rozwód.

Odwołanie od wyroku złożyła powódka wskazując, że orzeczenie narusza art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez jego niezastosowanie oraz błędne przyjęcie, że pozwany czyni zadość spoczywającemu na nim obowiązkowi, gdy tymczasem – w ocenie żony – trwoni on majątek. Ponadto podkreśliła naruszenie przepisów postępowania. W postępowaniu apelacyjnym apelującą reprezentował prawnik z Olsztyna.

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 10 września 2018 r. oddalił apelację powódki. W ocenie Sądu II instancji roszczenie żony nie było zasadne, gdyż jak wynika z zebranych dowodów mąż łożył na utrzymanie rodziny, a zaprzestał tego dopiero po pewnym momencie, którego sąd orzekający już nie rozpatrywał.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat związany z rozwodem sprawdź link prawnik od rozwodów Olsztyn

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Porady prawne online stanowią nowoczesny system informacji prawnych dla osób prywatnych
Prawo i podatki

Każdy z nas spotkał się z doniesieniami o wybrykach i burdach z udziałem pseudokibiców. Najczęściej używanym terminem jest w wypadku takich za...
Więzienie za kręcenie licznika
Prawo i podatki

Strona prawny24.pl pisze, że od r. handlarze samochodów prowadzący spółki, które przekręcały liczniki odpowiadać będą karnie. Post...