Olej opałowy Olej napędowyOlej opałowy Olej napędowy
dla ciebie


Co z mieszkaniem po rozwodzie?
Aktualności i media

Rozwód, nawet jeśli przebiega w atmosferze braku konfliktu pomiędzy małżonkami jest wielopłaszczyznowym procesem. Olsztyn, a raczej sądy w tym mieście, nie inaczej niż w dużej ilości innych miastach w nasszym kraju są miejscem gdzie takich procesów odbywa się coraz więcej. Wiele z nich nie przebiega jednak w zgodnej, albo przynajmniej neutralnej atmosferze. Rozwodom w wielu przypadkach towarzyszą konflikty, w tym konflikty o to, kto będzie sprawować opiekę nad dziećmi lub o to, kto i ile pieniędzy będzie zobowiązany przekazywać na jego opiekę. Mało znanym szerokiej opinii publicznej jest rozwiązanie, które pomaga zaoszczędzić wielu stresów przy ustalaniu kwestii rozwodowych. Mowa o skodyfikowanym w prawie rodzinnym planie opiekuńczo-wychowawczym. Chodzi o plan, jaki mogą stworzyć małżonkowie jeśli dojdą do porozumienia. W takiej sytuacji sąd ma przymus go uwzględnić. Jest to rozwiązanie korzystne dla obydwu stron ze względu na to, że rodzice podejmując współpracę przy ustaleniu kwestii dotyczących ich potomstwa gwarantują sobie większy wpływ na to, jak będzie się w przyszłości układała ich relacja z dzieckiem. Jeżeli jednak rozwodzący się ludzie nie chcą lub nie są w stanie dojść do porozumienia, decyzję dotyczącą tego jak określone zostaną rodzicielskie obowiązki, podejmuje sąd. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, zmniejszając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego w zakresie określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Dzieje się tak, w sytuacji w której przemawia za tym dobrostan dziecka. Istotną kwestią jest ponadto kwestia związana z zapewnieniem warunków bytowych dziecku. Nierzadko małżonkowie zajmują razem dom. Wtedy sąd w wyroku w sprawie rozwodowej orzeka o sposobie korzystania z tego lokum przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wyjątkowych wypadkach, np. gdy jeden z małżonków swym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może zdecydować o eksmisji takiego małżonka na żądanie drugiego. Odmiennym rozwiązaniem w przypadku wniosku złożonego przez obydwie strony procesu rozwodowego jest podział wspólnego mieszkania albo, przy braku sprzeciwu jednego z małżonków przyznanie mieszkania jednemu z nich. W każdym jednak przypadku sąd podejmując decyzję w tej sprawie o rozwód z orzeczeniem winy lub rozwód bez orzeczenia winy ma na uwadze dobro dziecka, które jest tutaj dobrem nadrzędnym.


Czy Olsztyn prześcignie Gdańsk w ilości koncertów ?
Aktualności i media

Olsztyn należy do ośrodków o zróżnicowanej ofercie kulturalnej. Częste hasła wypowiadane w mediach czy Internecie typu imprezy Olsztyn, wydarzenia Olsztyn obok kwestii tak już znanych jak wydarzenia Gdańsk, tylko to potwierdzają. Ostatnio oddany do użytkowania, wyremontowany i nowo...Czy rozstania zawsze są konieczne ?
Prawo i podatki

Małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, nie zawsze są w stanie porozumieć się. Czasami zdarza się, że zatracają wspólny temat do rozmów. Wyjść na jaw może także, że małżonkowie nie są wstanie po prostu ze sobą być. Sytuacje te uwidoczniły pandemii wywołanej COVID...Olej opałowy jako bezpieczny sposób ogrzewania lokali biurowych
Olej napędowy i opałowy

Olej opałowy to surowiec, który doskonale może być stosowany do ogrzewania nie tylko dużych budynków, ale i może mieć zastosowanie w mniejszych pomieszczeniach. Powinny go używać gospodarstwa w Mrągowie,Ostródzie i Morągu.

Dlaczego warto zastanowić się nad ogrzewaniem swoje...