Olej opałowy Olej napędowyOlej opałowy Olej napędowy
dla ciebie

Niebieska karta a jako podstawa orzeczenia rozwodu z winy małżonka

Prawo i podatki


Małżeństwo powinno wyróżniać się miłością, wiernością i zrozumieniem. Pomiędzy parterami musi istnieć wspólna więź gospodarcza. Partnerzy powinni omawiać wspólnie ważne decyzje a jeżeli posiadają potomstwo, dbać o ich dobrobyt. Występuje także dużo rozwiązań prawnych, o których partnerzy nie mają pojęcia. Przykładowo mało kto ma świadomość tego, że zarobione i pobrane należności wchodzą do majątku wspólnego małżonków, nie ma przy tym znaczenia na jaki rachunek bankowy trafią – o ile małżonkowie nie zmodyfikowali ustawowej wspólności małżeńskiej. Wszelkie wątpliwości powinien wyjaśnić radca prawny Olsztyn od rozwodów.


Orzeczenie rozwodu czasami jest jednym i najlepszym skutecznym sposobem, jeżeli w małżeństwie dochodzi do przemocy psychicznej a przez co wygasa poszanowanie do drugiej osoby. Niestety jeżeli w takim związku sa dzieci, cierpią one najbardziej, będąc świadkami tragedii małżonków.W powyższej sytuacji najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zakończenie chorego związku i rozpoczęcie wszystkiego na nowo.

Jak powinienem przygotować się do rozwody z orzeczeniem winy ?

Różne mogą być podstawy orzeczenia rozwodu. Można żądać orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka albo rozwodu bez orzekania o winie. Sąd powszechny może także wydać wyrok, w którym stwierdzi, że małżeństwo będzie zakończone z winy obydwojga małżonków. Tryb rozwiązania małżeństwa wywiera przede wszystkim skutek w sferze alimentacyjnej pomiędzy małżonkami, gdyż w przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka, uzyskanie od niego alimentów na rzecz małżonka niewinnego jest znacznie łatwiejsze. W związku z tym, bardzo ważne jest aby małżonek niewinny w w procesie sądowym reprezentowany był przez prawnika. To rozwiązanie gwarantuje, że małżonek poszkodowany będzie poprawnie reprezentowany i powinien się czuć spokojnie.

Zarówno gdy zamierzasz skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika jak i w sytuacji gdy samodzielnie chcesz prowadzić proces, należy zapewnić sobie stosowne dowody, które będą podstawą prowadzenia procesu.

Do tych dowodów zaliczyć możemy głównie : zdjęcia, różnego rodzaju pisma, zeznania osób bliskich, nagrania video a nawet screenshoty z facebooka. Od tego jak poważnymi dowodami dysponujemy zależeć będzie w głównej mierze orzeczony przez sąd wyrok. Jak więc widać rozwód Olsztyn nie jest łatwym postępowaniem.
Bez względu na to czy wina jest obydwojga małżonków czy tylko po jednej stronie, najistotniejszym jest przerwanie takiego małżeństwa i rozpoczęcie życia na nowo. Z powyższego wynika, że radca prawny od rozwodów w Kętrzynie, zwłaszcza gdy rozwód Kętrzyn okazać się może skomplikowany, staje się niezbędny.

Takie rozwiązanie umożliwia całe spektrum możliwości, włącznie z kolejnym zawarciem małżeństwa i znalezieniem szczęścia z nowym partnerem.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Klauzule abuzywne w umowach kredytów zawieranych we frankach szwajcarskich.
Prawo i podatki

W październiku Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził prawomocny wyrok w sprawie kredytu przeliczanego we Frankach Szwajcarskich udzielonego przez Ge...
CRBR spółki akcyjne mają obowiązek aktualizacji danych
Prawo i podatki

Firmy zobowiązane do wpisu do CRBR zobowiązane są również do aktualizacji ich danych w takim rejestrze. Brak aktualizacji może uruchomić proce...