Olej opałowy Olej napędowyOlej opałowy Olej napędowy
dla ciebie

Do którego sądu skierować pozew rozwodowy?

Prawo i podatki


Rozwody to dość często występujący rodzaj spraw rozpatrywanych przez sądy. Liczba takich spraw rośnie w całej Polsce, ale w nieco większym tempie w dużych miastach takich jak np. Olsztyn. W trakcie rozwodu sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie argumenty przedstawione przez strony postępowania. Z reguły dotyczą one spraw majątkowych, a w przypadku posiadania przez rozwodzących się małżonków niepełnoletnich dzieci, nieodłącznie kwestii sprawowania praw rodzicielskich i zagadnienia jakim są alimenty. Olsztyn i w tym wypadku wypada pod tym względem podobnie do innych polskich miast. Bez względu na treść sporów rozwodowych lub miejsce w którym znajduje się sąd zajmujący się sprawą rozwód Olsztyn przebiega bardziej bądź mniej według ściśle określonego przez prawo rodzinne schematu. Jak wygląda on w praktyce?

Na początku, jeden z małżonków wnosi do właściwego sądu okręgowego - czyli takiego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania, pozew o rozwód. W pozwie takim muszą znaleźć się oprócz koniecznych danych formalnych informacje o tym, czy rozwód ma nastąpić za porozumieniem stron, lub argumenty powoda lub powódki, jeśli chce on /ona rozwodu z orzeczeniem o winie. W pozwie takim musi się też znaleźć informacja o ewentualnym niepełnoletnim dziecku posiadanym przez małżeństwo. W późniejszej kolejności pozwany małżonek wnosi do sądu swoją odpowiedź na pozew. Musi wykazać w niej, czy zgadza się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, czy nie. Potwierdza również informacje dotyczące posiadania niepełnoletnich dzieci. Później sąd ogłasza termin rozprawy rozwodowej, na którą wezwanych zostaje obydwoje małżonków, którzy będą przesłuchani w charakterze stron. W trakcie owego przesłuchania sąd (a także pełnomocnicy stron, jeżeli takowi biorą udział w postępowaniu) zadaje pytania celem ustalenia, czy istotnie pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Po wyjaśnieniu każdej z istotnych okoliczności sąd zamyka rozprawę i wysłuchuje racji stron. Małżonkowie prezentują swoje opinie a następnie proszeni są o opuszczenie sali rozpraw i oczekują na ogłoszenie wyroku.

W momencie, gdy sąd ustali decyzję, małżonkowie są ponownie zapraszani na salę rozpraw, gdzie odczytany zostaje im wyrok. W sytuacji, w której sąd uzna, że informacje, które uzyskał podczas wspomnianego przesłuchania stron, są wyczerpujące i pozwalają na ustalenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, zasądza rozwód. Jeśli żadna ze stron nie domaga się uzasadnienia wyroku, oraz nie wnosi apelacji, wyrok staje się prawomocny. Rozwód w Olsztynie możliwy jest po wytoczeniu przez powoda powództwa przed Sądem Okręgowym w Olsztynie.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Radca prawny również doradzi w przedmiocie sprzedaży domu
Prawo i podatki

Osoby planujące sprzedaż domu powinni podjąć decyzję o wynajęciu do tego pośrednika by nie musieć samodzielne załatwiać wszystkich spraw z ...
Alimenty, po rozwodie od byłego małżonka zasadne
Prawo i podatki

Pozwana pochodząca z Olsztyna zażądała aby sąd zobowiązał byłego małżonka do płacenia alimentów na jej rzecz. Każda ze stron reprezentow...