Olej opałowy Olej napędowyOlej opałowy Olej napędowy
dla ciebie


Co z mieszkaniem po rozwodzie?
Aktualności i media

Rozwód, nawet jeśli przebiega w atmosferze braku konfliktu pomiędzy małżonkami jest wielopłaszczyznowym procesem. Olsztyn, a raczej sądy w tym mieście, nie inaczej niż w dużej ilości innych miastach w nasszym kraju są miejscem gdzie takich procesów odbywa się coraz więcej. Wiele z nich nie przebiega jednak w zgodnej, albo przynajmniej neutralnej atmosferze. Rozwodom w wielu przypadkach towarzyszą konflikty, w tym konflikty o to, kto będzie sprawować opiekę nad dziećmi lub o to, kto i ile pieniędzy będzie zobowiązany przekazywać na jego opiekę. Mało znanym szerokiej opinii publicznej jest rozwiązanie, które pomaga zaoszczędzić wielu stresów przy ustalaniu kwestii rozwodowych. Mowa o skodyfikowanym w prawie rodzinnym planie opiekuńczo-wychowawczym. Chodzi o plan, jaki mogą stworzyć małżonkowie jeśli dojdą do porozumienia. W takiej sytuacji sąd ma przymus go uwzględnić. Jest to rozwiązanie korzystne dla obydwu stron ze względu na to, że rodzice podejmując współpracę przy ustaleniu kwestii dotyczących ich potomstwa gwarantują sobie większy wpływ na to, jak będzie się w przyszłości układała ich relacja z dzieckiem. Jeżeli jednak rozwodzący się ludzie nie chcą lub nie są w stanie dojść do porozumienia, decyzję dotyczącą tego jak określone zostaną rodzicielskie obowiązki, podejmuje sąd. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, zmniejszając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego w zakresie określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Dzieje się tak, w sytuacji w której przemawia za tym dobrostan dziecka. Istotną kwestią jest ponadto kwestia związana z zapewnieniem warunków bytowych dziecku. Nierzadko małżonkowie zajmują razem dom. Wtedy sąd w wyroku w sprawie rozwodowej orzeka o sposobie korzystania z tego lokum przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wyjątkowych wypadkach, np. gdy jeden z małżonków swym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może zdecydować o eksmisji takiego małżonka na żądanie drugiego. Odmiennym rozwiązaniem w przypadku wniosku złożonego przez obydwie strony procesu rozwodowego jest podział wspólnego mieszkania albo, przy braku sprzeciwu jednego z małżonków przyznanie mieszkania jednemu z nich. W każdym jednak przypadku sąd podejmując decyzję w tej sprawie o rozwód z orzeczeniem winy lub rozwód bez orzeczenia winy ma na uwadze dobro dziecka, które jest tutaj dobrem nadrzędnym.


Porada prawna online może być o wiele tańsza niż normalna porada prawna w kancelarii
Prawo i podatki

Na wstępie podkreślić należy, iż porady prawne online stały się faktem. Rozwiązanie takie jest wartościowe dla wszystkich stron. Konsumenci szukający porady prawnej online szybko i w prosty sposób mogą przesłać swoje pytanie. Opisanie problemu ogranicza się do opisania właściwej tre...Dlaczego ludzie się rozwodzą
Ślub i Wesela

Najpowszechniej występującą przyczyną rozwodów w Polsce są problemy w sypialni i problemy natury finansowej. To, w przypadku pierwszych lat małżeństwa. W późniejszych latach do głównych przyczyn dołączają kwestie zdrady i związanych z tym konfliktów między małżonkami. Około dwa...Katalogi WWW na usługach kancelarii adwokackich
Pozycjonowanie stron

Kancelarie prawne, przede wszystkim młode powinny zadbać o źródło nowych klientów. Klienci ci powodować będą nie tylko bezpośredni zastrzyk wynagrodzenia lecz również, jeżeli zadowoleni będą z usług, również nowych klientów. Ci klienci powinni polecać kancelarię następnym oso...